Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Πρώτη συνάντηση !

Σήμερα κάναμε την πρώτη μας ομαδική συνάντηση. Έγινε ενημέρωση για τους στόχους και τις βασικές δραστηριότητες του προγράμματος ενώ αρχίσαμε ήδη να συγκεντρώνουμε τα πρώτα μας υλικά.


Διαλέγοντας στην τύχη 2-3 είδη υλικών ο καθένας, σκεφτήκαμε και καταγράψαμε για κατασκευές βάζοντας πάνω απ' όλα τη φαντασία και την δημιουργικότητά μας...


Στην επόμενη συνάντηση θα αρχίσουμε τις κατασκευές ! Για την τελική ημερομηνία της επόμενης συνάντησης θα ενημερωθείτε στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου αλλά και στο παρόν ιστολόγιο ...

Μέχρι τότε ... συνεχίστε να συγκεντρώνετε "άχρηστα" υλικά, που όπως φαίνεται μόνο άχρηστα δεν είναι !!!